مدارس برتر بهارستان منطقه 12
بهترین مدارس برتر فردوسی منطقه 12
بهترین مدارس برتر گمرک منطقه 11
برترین مدارس منیریه و امیریه منطقه 11
برترین مدارس خیابان قزوین منطقه 11
بهترین مدارس برتر آذربایجان منطقه 11
مدارس برتر منیریه منطقه 11
برترین مدارس انقلاب منطقه 11
برترین مدارس دروازه شمیران منطقه 12
بهترین مدارس برتر جمهوری منطقه 11
بهترین مدارس برتر جیحون منطقه 10
بهترین مدارس برتر بریانک منطقه 10
بهترین مدارس برتر استاد معین و سی متری جی منطقه 9
برترین مدارس مهرآباد منطقه 9
برترین مدارس برتر تهرانپارس منطقه 4
برترین مدارس برتر وحیدیه منطقه 8
برترین مدارس رسالت و مجیدیه منطقه 8
بهترین مدارس برتر حشمتیه و نظام آباد منطقه 7
بهترین مدارس برتر میدان سپاه منطقه 7
بهترین مدارس برتر سهروردی منطقه 7
بهترین مدارس برتر کارگر شمالی و فردوسی منطقه 6
برترین مدارس انقلاب منطقه 6
مدارس برتر فاطمی منطقه 6
برترین مدارس یوسف آباد منطقه 6
بهترین مدارس برتر امیرآباد منطقه 6
برترین مدارس سازمان برنامه منطقه 5
بهترین مدارس برتر کوهسار منطقه 5
برترین مدارس بلوار فردوس شرق منطقه 5
برترین مدارس بلوار فردوس غرب منطقه 5
برترین مدارس برتر جنت آباد شمالی منطقه 5
برترین مدارس اکباتان منطقه 5
بهترین مدارس برتر جنت آباد جنوبی منطقه 5
برترین مدارس شهرک آپادانا منطقه 5
برترین مدارس سردار جنگل منطقه 5
بهترین مدارس برتر پونک منطقه 5
بهترین مدارس شهران منطقه 5
خطای 1009 و 1010 و 1020 در بیگ بلو باتن
بهترین مدارس شهرزیبا منطقه 5
خطای 1007 و 1008 در بیگ بلو باتن
خطای 1005 و 1006 در بیگ بلو باتن
تأثیر انتخاب دبیرستان خوب در قبولی کنکور
بهترین مدارس برتر شهرک امام خمینی منطقه 4
بهترین مدرسه های برتر استخر منطقه 4
بهترین مدارس برتر شیان و لویزان در منطقه 4
برترین مدارس برتر هروی منطقه 4
بهترین مدارس برتر شمس آباد منطقه 4
بهترین مدرسه های برتر نارمک در منطقه 4
بهترین مدرسه های خیابان حکیمیه منطقه چهار
بهترین مدارس برتر محله پاسداران منطقه چهار
رفع مشکل صدا در بیگ بلو باتن -قطع و وصل شدن صدا