نرم افزار حضور غیاب مدارس مدیار

ثبت حضور غیاب کلاسی و آموزشگاهی به صورت آنلاین می تواند حضورغیاب های کاغذی را جمع کند و همچنین قابلیت اتصال دستگاه حضورغیاب به سامانه از ویژگی های بارز نرم افزار مدارس مدیار می باشد.

 

تصویری از نرم افزار حضورغیاب کلاس ها


همانطور که در تصویر بالا مشاهده می شود در این نرم افزار دو نوع حضورغیاب کلاسی و کلی وجود دارد که هر کدام کاربرد متفاوتی دارد. در حضور غیاب کلاسی حضور و غیبت افراد در هر کلاس و در هر زنگ به صورت جداگانه ثبت می شود. ولی در حضورغیاب کلی (آموزشگاه) حضور دانش آموز در کل آموزشگاه یا مدرسه ثبت می شود که آیا اصلا به مدرسه آمده یا خیر؟ این بخش گام بزرگی در هوشمندسازی مدارس به حساب می آید.

تصویری از حضورغیاب کلاسی

 تصویر بالا قسمتی از اپلیکیشن حضور غیاب مدیار می باشد که در این بخش معلم اسامی دانش آموزان را به ترتیب حروف الفبا می بیند و جلوی هرکدام سه گزینه حاضر، غایب و تاخیر وجود دارد. زدن این گزینه ها زمان بسیار کمی می گیرد و نسبت به ثبت حضور و غیاب کاغذی چند برابر سریع تر است. در نتیجه در زمان و مصرف کاغذ صرفه جویی می شود. به علاوه بهدلیل این که این سیستم یک پارچه و بر بستر اینترنت می باشد نیاز نیست هر زنگ یک نفر لیست حضورغیاب را از کلاس ها جمع آوری کند، بلکه در پنل قابل مشاهده است.

تصویری از ثبت حضورغیاب دانش آموزان و کادر