اپلیکیشن آموزشی
سامانه مدیریت یادگیری
اپلیکیشن مدرسه
نرم افزار و سامانه آموزشی

سبک های تدریس معلمان

در خصوص سبک تدریس معلمان ،ابتدا بایستی بگوییم که منظور از روش تدریس چیست؟

همانگونه که در انواع سایت ها از جمله ویکی پیدیا راجع به سبک و روش تدریس صحبت شده است، روش تدریس درواقع، یک راه و روش سازمان‌دهی شکل یادگیری بمنظور نائل شدن به یک هدف آموزشی ویژه،و یا بر جا گذاشتن یک اثر یادگیری خاص میباشد و روش هاییاز قبیل آموزش برنامه‌ای،  و نمایش عملی ،سخنرانی، همگی به نوعی سبک تدریس محسوب میشوند. سبک تدریس،در واقع به جمع فعالیت‌ها و پروسه های تجربی ای گفته میشود که بمنظور رسیدن به هدفی خاص صورت میگیرد و از بین روش های سبک تدریس ،روش برتر نیز روشی میباشد که در کمترین زمان با در نظرگرفتن امکانات موجود، بیشترین کارایی و نتیجه را ایجاد کند

انواع روش‌های سبک تدریس معلمان

  1. روش‌های زبانی: در این نوع از سبک تدریس، فقط دبیر است که فعالیت هایی را دارد که او با استفاده از امکانات موجود ،مبحث مورد نظر خود تدریس می نماید
  2.  روش‌های فعال:در این روش ، دانش‌آموزان در یادگیری نقش بسزایی را ایفا می نمایند که به دنبال دبیر و مدرس، فعالیت هایی را در خصوص مبحث تدریش شده نیز انجام میدهند. نمونه هایی از این فعالیت ها عبارتند از :روش های حل مساله، پرسش و پاسخ،روش های بحث گروهی در کلاس، سبک بارش مغزی، همچنین روش همکاری از راه تدریس اعضای گروه و... میباشند.

پس میتوانیم بگوییم که روش های موجود در سبک تدریس معلمان امروزه که سبک های جدید و نوین میباشند روشهایی مثل روش توضیحی، روش ازمایشی، سخنرانی،روش مباحثه،حل مسئله، روش مباحثه،  واحد کار، اکتشافی، گروه های کوچک،پرسش و پاسخ میباشند که با این حال برخی از روش های سبک تدریس جدید معلمان را در ادامه برای شما آورده ایم

  •  روش کنفـــــرانس ( گــــرد هم آیی )

این نوع سبک تدریس در ابتدا ممکن است برای شما شبیه به روش سخنرانی به نظر برسد اما دارای تفاوت هایی با این نوع سبک تدریس دارد که به عنوان مثال در سخنرانی دبیر مسئولیت ارائه اطلاعات را به شاگردانش بر عهده دارد در حالی که در این سبک ،دانش آموزان خود بایستی به جمع آوری و کسب اطلاعات اقدام نمایند که این روش میزان معلومات و آگاهی دانش آموزان را تعیین می نماید.

  • روش حل مسئلــــه

این روش یکی از بهترین سبک های تدریس معلمین میباشد ،چرا که نظام آموزشی  زمانی که تصمیم بگیرد که  توانایی حل مسائل را به دانش آموزان آموزش دهد، دبیر بایستی تدریس را در بستر پژوهش انجام دهد که باعث یادگیری عمیق و اصولی دانش آموزان گردد .

  •  روش پـــــروژه ای

این سبک تدریس این امکان را به دانش آموزان ارائه میدهد تا بتوانند قدرت مدیریت, برنامه ریزی را در خود تقویت نمایند. در این سبک دانش آموزاناین اختیار را دارند که با در نظر گرفتن علایق خود نیز موضوعی را مشخص نموده و در به نتیجه رساندن آن نیز فعالانه شرکت کنند.

  •  شیوه تمــــرینی

دبیر اصولا بواسطه تمرین و تکرار شاگردانش را به یادگیری و تکرار مطلب تشویق می نماید تا بتوانند مهارت و تبحر مورد نیاز را در آن موضوع کسب نمایند،به عنوان مثال  دبیر درس انگلیسی از فراگیر تقاضا دارد که با تکرار کردن شفاهی اصطلاحات,بتواند تلفظ درست آنان را یاد گیرد و سپس مباحث و مطالب دیگر را فرا گیرد.

  •  شیــــوه نمایشــــی

در این سبک از تدریس معلم اغلب دبیر بمنظور تدریس به دانش آموز و یادگیری آنان در موضوع خاصی از وسایل و اشیا متنوعی نیز بهره میبرد و چنانچه که دبیرقادر به اجرای آزمایشی صحیح برای فهماندن موضوع نباشد, شیوه نمایشی راه بسیار کاربردی و مناسبی بمنظور مفهوم کردن مطالب میباشد .


مقالات مشابه


لیست مقالات