تخفیف های سامانه مدیار
برترین مدارس دروس منطقه 3
برترین مدارس دریان نو و حبیب الهی منطقه 2
مدارس برتر اقدسیه منطقه 1
برترین مدارس کامرانیه منطقه 1
بهترین مدارس اوشان منطقه 1
برترین مدارس شهرک نفت و سوهانک منطقه 1
مدارس برتر شهرک شهید محلاتی و مینی سیتی منطقه 1
برترین مدارس محمودیه و الهیه منطقه 1
بهترین مدارس چیتگر منطقه 22
برترین مدارس شهرک استقلال
برترین مدارس دهکده المپیک
بهترین مدارس برتر تهرانسر
برترین مدارس دولتخواه و خانی آباد نو منطقه 19
مدارس برتر عبدل آباد منطقه 19
مدارس برتر شهرک ولیعصر منطقه 18
برترین مدارس خلیج فارس منطقه 18
بهترین مدارس یافت آباد منطقه 18
برترین مدارس دوراهی قپان منطقه 17
مدارس برتر چهارصد دستگاه منطقه 16
مدارس برتر خزانه بخارایی منطقه 16
برترین مدارس نازی آباد منطقه 16
برترین مدارس جوادیه منطقه 16
بهترین مدارس برتر خاوران منطقه 15
مدارس برتر والفجر منطقه 15
مدارس برتر شوش منطقه 15
بهترین مدارس برتر کیانشهر منطقه 15
برترین مدارس مشیریه منطقه 15
بهترین مدارس برتر مسعودیه منطقه 15
بهترین مدارس برتر بلوار ابوذر منطقه 14
مدارس برتر نبرد منطقه 14
بهترین مدارس برتر خاوران منطقه 15
برترین مدارس محلاتی منطقه 14
بهترین مدارس هفده شهریور منطقه 14
برترین مدارس دماوند منطقه 13
مدارس برتر تهران نو منطقه 13
برترین مدرسه های پیروزی منطقه 13
بهترین مدارس برتر نیروی هوایی منطقه 13
برترین مدارس مولوی منطقه 12
مدارس برتر خانی آباد منطقه 19
مدارس برتر بهارستان منطقه 12
بهترین مدارس برتر فردوسی منطقه 12
بهترین مدارس برتر گمرک منطقه 11
برترین مدارس منیریه و امیریه منطقه 11
برترین مدارس خیابان قزوین منطقه 11
بهترین مدارس برتر آذربایجان منطقه 11
مدارس برتر منیریه منطقه 11
برترین مدارس انقلاب منطقه 11
برترین مدارس دروازه شمیران منطقه 12
بهترین مدارس برتر جمهوری منطقه 11