اپلیکیشن آموزشی
سامانه مدیریت یادگیری
اپلیکیشن مدرسه
نرم افزار و سامانه آموزشی

شرایط جابجایی مدیران مدارس

بر اساس خبرگزاری های انجام شده ،جواد نظریان،در سمت مدیر آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران ، طی واکنش به جابه جایی مدیران برخی مدارس منطقه بیان کرد: تا به امروز هیچگونه اعتراضی از سمت اولیا درخصوص چرایی جابجایی مدیران مدارس ،به ما گزارش نشده است و در صورتی که جابجایی صورت گرفته باشد این جابجایی بر اساس توافق و تراضی اتفاق افتاده است و به هیچ عنوان جابه‌جایی سلیقه‌ای انجام نشده است و این که انتقال و جابه‌جایی مدیران از چند ماه گذشته نیز برنامه ریزی گشته است و این انتقال و جابجایی مدیر هیچ مشکلی را برای آغاز تحصیلی ایجاد نمیکند چرا که جابجایی ها بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده صورت میگیرد. ممکن است که برداشت از انتقال بیست هزار مدیر مدرسه این گونه به نظر برسد که اشخاص تازه و جدیدی مسئول امور آموزش و پرورش باشند در حالی که مدیر به عنوان سمتی مستقل نه تنها مجری بخش نامه و آیین نامه ها نیست چرا که بخش در سیاست‌گذاری‌های آموزش و پرورش ، استان و وزارتخانه میتواند تاثیر بسزایی را داشته باشد. از آنجایی که یکی از اصلی ترین ارکان آموزش و پرورش، مدیران مدرسه میباشند، اما عمده کار و زحمت این آموزش و پرورش بر عهده معلم و مدیر است ولی پز موفقیت‌های مدارس را اغلب مسئولین مربوطه میدهند، در حالی که تلاش و زحمات معلم و مدیر باید به چشم بیاید و مورد توجه قرار بگیرد . نه چون آموزش پرورش در این روزها به این دلیل که به دنبال تغییر و تحول در سیستم آموزشی هستند اقدام به انتقال و جابه‌جایی‌ بی‌سابقه و حدود ۲۰ هزار مدیر مدرسه در یک پروسه با کمترین زمان زده نکته جالب این‌ است که این تغییرات شامل حال معاونان هم گردیده شده است، حتی در حال حاضر که در واقع شروع سال تحصیلی میباشد، این تغییرات ادامه دار است، در صورتی که در سراسر دنیا مدیران مدارس ثبات جایگاه خود را دارند که این امر به نظر تحول جالبی نمیباشد.

مقالات مشابه


لیست مقالات