اپلیکیشن آموزشی
سامانه مدیریت یادگیری
اپلیکیشن مدرسه
نرم افزار و سامانه آموزشی

چگونه معاون یا مدیر شویم

بر اساس خبرگزاری های ايرنا از  سوی سازمان اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، آقای عظيم محبي به عنوان مدير كل متوسطه اول آموزش و پرورش ،در خصوص روند انتخاب مدير مدرسه بیان کرد: در این باره تقریبا 3 ماه گذشته با فراخوان نظرخواهي از  سوی همكاران که به کمک وزير آموزش و پرورش مطرح گردید، ايده مهم و اساسی اين موضوع در این باره میباشد كه بتوان سامانه ای را طرح نمود که افراد فرهنگی ای كه برای سمت مدیر مدرسه شدن داوطلب میباشند این امکان را داشته باشند تا در اين سامانه نیز ثبت نام نمایند،بنابراین افراد فرهنگی با اعلام پیشنهادات و نظرات خود این ایده را پذیرش کرده ،چرا که اين مصوبه را قدمی در راستای شايستگي گزيني مدیر مدرسه میدانستند.
وی در ادامه بیان کرد: در مرحله نخست بعد از تحليل نمودن پیشنهادات و نظرات مطرح گشته فرهنگی ها همكاران، كميته اي از نمايندگان معاونت هاي مختلف وزارت آموزش و پرورش تشكيل شد و فرآيند اين كار به صورت زير موردبررسي قرار دادند:
تشكيل كميته انتخاب و انتصاب در مناطق آموزش و پرورش جهت مشخص كردن مدارسي كه نياز به مدير دارند.
اطلاع رساني کردن به همکاران فرهنگي بمنظور رجوع نمودن به سامانه برای اطلاع یافتن از قوانین و شرايط احراز مديريت.
اعلام کردن درخواست داوطلبي در این سامانه بعد از اطلاع یافتن از شرايط احراز مديریت در هر مقطع و دوره تحصیلی
کامل کردن سابقه پرسنلي و عملكردي در این سامانه و رویت نمودن امتيازات بعد از تایید شدن توسط کمیته
برگزاری مصاحبه با کسانی که حداقل 30 درصد نمره را در آزمون مورد نظر به دست آورده باشند
پس میتوان به عبارتی دیگر گفت: داوطلبان یا همان افراد كانديدا طی سه مرحله نیز امتيازاتي را به دست خواهند آورد كه سه تا 200 امتیاز برای سوابق پرسنلی ، برای آزمون و برای مصاحبه در نظر گرفته میشود که افراد برای ورود به مرحله مصاحبه بمنظور مدیر مدرسه شدن باستی همانطور که بیان کردیم سی درصد از این امتیازات را کسب نمایند.


لیست مقالات