اپلیکیشن آموزشی
سامانه مدیریت یادگیری
اپلیکیشن مدرسه
نرم افزار و سامانه آموزشی

نمونه سوال کنکور تجربی

پیش از آن که نمونه سوالات کنکور تجربی را برای شما در این مقاله بارگزاری نماییم بایستی بگوییم که کنکور تجربی امسال یعنی سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سالهای گذشته تغییرات بسیار زیادی را داشته است. به عنوان مثال حذف نمودن دروس عمومی، موثر بودن سوابق تحصیلی، همچنین دومرحله‌ای بودن کنکور تجربی از اساسی ترین این تغییرات میباشند، که این موضوع منجر گشت تا شرکت کنندگان در کنکور تجربی بمنظور دریافت نتیجه مطلوب چالش‌های بسیاری در تجربه نمایند.در دفترچه نمونه سوالات کنکور تجربی نیز سطح سوالات به خوبی تفکیک و معین شده است که بمنظور دسترسی به دفترچه سوالات کنکور تجربی، کلید پاسخ و پاسخنامه تشریحی کنکور تجربی با ما همراه باشید،کنکور تجربی امسال دارای سه دفترچه سوال میباشد که تمامی سوالات هم از دروس تخصصی آمده است، دفترچه اول که راجع به درس زیست میباشد دارای ۴۵ تا سوال میباشد.شرکت کنندگان کنکور بایستی در مدت زمان 45 دقیقه به کلیه این سوالات پاسخ دهند.بعد از اتمام زمان تعیین گشته دفترچه اول گرفته میشود و دفترچه دوم نیزبه شرکت کنندگان کنکور داده میشود که در این دفترچه ما 30 سوال فیزیک و 35 تا سوال شیمی داریم و برای این دفترچه ما به مدت 75 دقیقه تایم داریم تا پاسخ دهیم و بعد از این مدت دفترچه سوم داده میشود که ظرف مدت 60 دقیقه باید به سوالهای دفترچه سوم پاسخ داده شود.

نمونه سوالات کنکور تجربی

دفترچه ۱ سوالات کنکور تجربی نوبت دوم ۱۴۰۲

دفترچه ۲ سوالات کنکور تجربی نوبت دوم ۱۴۰۲

دفترچه ۳ سوالات کنکور تجربی نوبت دوم ۱۴۰۲


مقالات مشابه


لیست مقالات