اپلیکیشن آموزشی
سامانه مدیریت یادگیری
اپلیکیشن مدرسه
نرم افزار و سامانه آموزشی

رشته مدیریت آموزشی چیست

رشته مدیریت آموزشی نیز یکی از  رشته های دانشگاهی میباشد که اغلب این رشته  را در سطح کارشناسی ارشد ارائه می نمایند که در آن واحدهایی در خصوص مدیریت آموزشی نیز تدریس میشود. در حالی که بایستی گفت که نقش آموزش در این رشته نیز بسیار بیشتر و پر رنگ تر از مدیریت میباشد که مدیریت نیز اغلب به بخش سیاست گذاری ها محدود میباشد، پس ترجیح بر این میباشد که رشته مدیریت آموزشی را از شاخه های رشته MBA یا دیگر رشته های مدیریت اجرایی لحاظ ننمایید.

چه مقطع آموزشی ای نیز مورد توجه رشته مدیریت آموزشی میباشد؟

بخش قابل‌ ملاحظه ای از سرفصل‌های رشته مدیریت آموزشی را در مقطع ابتدایی و دبستان نیز آموزش میبینیم که ساده ترین چیزها میباشد ولی چنانچه که معیارتان سرفصل‌های دروس دانشگاهی نباشد،در میابید که در ادبیات تحقیقاتی، و تمامی مقاله های کارشناسان مدیریت آموزشی به تمام مقطع های آموزشی از پایه ابتدایی و دبستان میباشد تا تحصیلات عالی دانشگاهی نیز به رشته مدیریت آموزشی پرداخته شده است.

چه آینده ی شغلی ای در انتظار کسانی است که رشته مدیریت آموزشی را انتخاب کرده اند؟

افرادی که تحصیلات خود را در رشته مدیریت آموزشی به اتمام رسانده اند، اغلب به یکی از دو شاخه‌ی فعالیت‌های اجرایی مدیریتی و یا بخش سیاست‌گذاری نیز ورود پیدا می نمایند، که منظور از شاخه سیاست گذاری این میباشد که متخصصان مدیریت آموزشی میتوانند با مراکز دولتی، نهادهای غیرانتفاعی و انجمن‌ها و گروه‌های تصمیم‌گیر یا تصمیم‌ساز در بخش آموزش نیز با یکدیگر همکاری داشته باشند و ورود به شاخه‌ی اجرایی هم نیز به معنی تأسیس و ایجاد یک مدرسه یا آموزشگاه است به عبارت دیگر اینکه وقتی کسی به تیم مدیریتی یک مجموعه آموزشی نیز وارد گردد.


مقالات مشابه


لیست مقالات