نرم افزار محتوای آموزشی مدارس

آموزشگاه ها فیلم ها و فایل های آموزشی را می توانند در این قسمت با گروه بندی دلخواه و منظم بارگزاری کنند. دانش اموزان نیز می توانند در زیر هر فایل نظرات و سوالات خود را بپرسند و معلمین پاسخ دهند.

تصویری از لیست محتوای آموزشی

محتوای آموزشی سامانه مدیار

مزایای محتوای آموزشی


تصویری از گروه بندی محتوای آموزشی


تصویری از صفحات داخل محتوای آموزشی

 

تصویری از سوالاتی که دانش آموزان می پرسند