اپلیکیشن آموزشی
سامانه مدیریت یادگیری
اپلیکیشن مدرسه
نرم افزار و سامانه آموزشی

مدیریت آموزشی چیست

جدیدترین نوع مدیریت که در مراکز آموزشی انجام میشود مدیریت آموزشی گفته میشود. به عبارتی دیگر اگر بخواهیم بگوییم مدیریت آموزشی چیست باید گفت: مدیریت منابع انسانی و مادی در جهت به انجام رسیدن اهداف تعریف شده مدیریت آموزشی میباشد که میتواند نیروی انسانی را برای به تحقق رسیدن اهداف تربیت میکند. امروزه برای مدیریت آموزشی از سامانه های الکترونیکی استفاده میکنند. یکی از قوی ترین نرم افزار های های مدیریت آموزشی مدیار میباشد که با فراهم آوردن امکانات مختلف آموزش هوشمند کمک شایانی به پیشرفت این هدف داشته است. 

سامانه اموزشی چیست 

فراگرد سیستم مدیریت آموزشی 

جدیدا فراگرد را به عنوان مدیر در سیستم های مدیریت آموزشی تعریف کرده اند. درواقع این واژه برای نشان دادن بودن نظم در برقراری و انجام کارهاست. جالب است بدانید برای اولین بار ایده فراگرد در سیستم مدیریت آموزشی توسط سقراط مطرح شد. وظایفی که یک فراگرد دارد میتواند شامل مواردی مانند:

 • ایجاد هماهنگی در سلسله وظایف
 • هماهنگ سازی فعالیت‌ها و روابط متقابل بوده
 • تنظیم و مدیریت روابط متقابل افراد

سیستم مدیریت آموزشی چیست؟

اگر بخواهیم به طور کلی بگوییم مدیریت آموزشی چیست باید گفت مدیریت آموزشی مجموعه ای از فعالیت هایی شامل برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی فرایند آموزش تعریف شده است.

مدیریت آموزشی

اهداف سیستم مدیریت آموزشی

 1. پرورش نیروهای فرهیخته منطبق با ارزشهای اجتماعی، فرهنگی، دینی و سیاسی
 2. دستیابی به اهداف و توانایی های مدیریت آموزشی
 3. تربیت نیروی انسانی با الگوی ارزش‌های فرهنگی، سیاسی، دینی و اجتماعی
 4. فراگرد آموزش‌ و پرورش
 5. ایجاد انگیزهٔ حرکت و فعالیت
 6. ایجاد ملاک‌های کنترل و ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی

سیستم مدیریت آموزشی

یک سیستم مدیریت آموزشی خوب ابتدا باید با آموزش و پرورش آشنایی کامل داشته باشند. و برخی از دلایل ان در ادامه آورده شده است:

1- آموزش صحیح به افراد سازمان برای رسیدن به اهداف آموزش‌ و پرورش

2- ایجاد امکان مشارکت افراد در تصمیم‌گیری و تبادل‌نظر و ایجاد مسئولیت‌های مشترک در سازمان آموزشی

3- کمک به ایجاد روابط انسانی معتدل و ایجاد حس احترام متقابل بین مدیر و اعضای سازمان

4- شناسایی نیازها و حل مشکلات دانش‌ آموزان جهت رسیدن به اهداف آموزشی

5- دقت به ویژگی های شخصی فردی و شناسایی و کشف استعداد دانش‌آموزان

6- همراهی در جهت بهبود فرآیند آموزش‌ و پرورش

7- فراهم نمودن امکانات لازم برای رشد و بلوغ فکری اعضای سازمان

8- همگام سازی بین منابع و فعالیت‌های سازمان آموزش.

9- رسیدن‌ به ‌اهداف‌ کلی‌ تعلیم‌ و تربیت‌ با استعانت از سیستم مدیریت آموزش

10- تشخیص‌ نیازها و حل‌ مشکلات‌ دانش آموزان برای‌ دستیابی‌ به ‌اهداف‌ از طریق سامانه مدیریت آموزشی

11- فراهم سازی مدیریت فرآیند آموزش مشارکتی‌ در سازمان‌ آموزشی‌ از طریق مشورت و تبادل‌ نظر 

12- بوجود آوردن‌ احس‌ مسئولیت‌ مشترک‌ با میتینگ تحت وب

13- برقراری‌، حفظ و گسترش‌ روابط انسانی‌ مطلوب‌ و احترام‌ متقابل‌ در مرکز آموزشی از طریق آموزش Online

سامانه اموزشی

اهمیت وجود سیستم مدیریت آموزشی

امروزه که ما در عصر مدیریت و راهبری اهداف زندگی میکنیم به این نکته کاملا اشراف داریم که موفقیت سازمان های مختلف در گرو یک مدیریت بی نقص میباشد. اگرچه تمامی سمت های مدیریت در ظاهر یک نوع به نظر میرسند ولی از لحاظ فنی و عملی تفاوت هایی با هم دارند که سیستم مدیریت آموزشی جزء لاینفک هر سیستمی میباشد که برای برنامه ریزی و پیشبرد اهداف و از هم مهمتر آموزش نیروهایی که قرار است سیستم را پیش ببرند به عنوان یکی از مهمترین بخش های مدیریت یک سیستم است. 

وظایف یک مدیر مدرسه

 • ایجاد انگیزه در معلمین و شاگردان
 • ایجاد روحیه لازم برای ادامه همکاری
 • ایجاد نظم در مدرسه
 • رعایت حقوق و آزادی افراد
 • جلب نظر و همکاری اولیاء
 • بکار گیری روش‌های درست تصمیم‌گیری
 • برنامه‌ریزی
 • تشویق و تنبیه
 • نظارت و کنترل
 • ارزش‌یابی و پاداش

هدف از مدیریت آموزشی 

در بیشتر مشاغل، جهت یادگیری و تجربه کردن مسائل امکان آزمون و خطا وجود ندارد و هر گونه اشتباهی ممکن است زیان های جبران ناپذیری به آن شغل وارد کند. و اگر یک سیستم مدیریت آموزشی برجسته فعال باشد با تشخیص به موقع خطا و برطرف سازی آن میتواند مشکل را برطرف کرده و از بروز خسارت های جبران نا پذیر جلوگیری کند. این کار باید با اطمینان و بدون هیچ تردیدی توسط مدیر انجام شود تا بتواند اعضای تیم را برای رسیدن به اهداف پیش ببرد و با پیش بینی و جلوگیری از بروز هر گونه مشکل، عملکرد سازمان را بدون تعلل عملی کند. به عنوان مثال مدیریت آموزشی مدارس از اهمیت ویژه ای برخوردار است که مدیر با درایت هوشیاری و مهارت باید بتواند کودکان و نوجوانان را به سمت پیشرفت هدایت کند.


لیست مقالات